fredag 8. desember 2017

Gratulerer - du har bestått

  

     


Svenneprøven endte med en Bestått. Alle skjemaer er sendt inn og kandidaten kan glede seg til storslått seremoni og utdeling av svennebrev neste år.

2017 har vært et godt år for faget. Nemnda her i Akershus har avholdt hele syv svenneprøver, noe som er mer enn vanlig. I fjor hadde vi ingen, men det er heller ikke vanlig. Hvordan det blir neste år, og året etter det vet vi ikke. Bunadtilvirkerfaget har mange praksiskandidater som melder seg opp når de har tilstrekkelig praksis i faget og i tillegg leies vi ut til fylker som ikke har egen nemnd. Det hjelper derfor lite å gå inn på fylkeskommunens oversikt over planlagte svenneprøver, der finner vi bare lærlinger i eget fylke.
Når vi i tillegg kan bli kontaktet av fylker ( alt går via avdeling for fagopplæring i fylkeskommunen) hvor nemnda er inhabil sier det seg selv at jo, det er spennende og lærerikt å være prøvenemnd.
Inhabile nemnder kan forøvrig være tilfeller hvor nemndsmedlem og kandidat kjenner hverandre eller tilfeller hvor kandidaten går opp for annen gang og må ha ny nemnd. Det er viktig for alle parter at vi melder oss inhabile i tvilstilfeller, det vil også være en fordel ved en eventuell klagesak hvis kandidaten ikke består.
Så, hvordan foregår det hele?
Vi får oppmelding i posten, kontakter kandidat og avtaler formøte hvor vi fastsetter prøvetid og -sted og kartlegger kandidatens kunnskapsområder og hva han eller hun ønsker å ha som hovedoppgave. I tillegg snakker vi om deloppgavene og nemnda informerer om formalitetene rundt prøveavleggelsen.
Deretter er det oppstart, gjennomgang av oppgave, signering av papirer, måltaking, innprøving, varslet tilsyn og tilfeldig tilsyn og - innlevering.
Da presenterer kandidaten hovedoppgave på kunde og forteller om arbeidet. Her vil vi gjerne høre om både det positive og det negative ( hvis kandidaten er misfornøyd med noe så lønner det seg å påpeke dette selv). Kunden blir veiledet i skikk og bruk , historikk og tilbehør og får et prisoverslag.
Deretter går vi gjennom hovedoppgave og deloppgaver sammen med kandidaten og s¨går nemnda gjennom arbeidet alene og fatter sin beslutning. Kandidaten får alltid beskjed samme dag som innleveringen.

Vi har et stort fag, Norge har totalt rundt 400 ulike bunader med ulik bakgrunn. Ingen, eller svært få, kandidater har hatt samme faglige tilnærming og oppgavene blir derfor ulike til tross for at vi har gode og oversiktlige kompetansemål. Hovedoppgaven er enten til mann eller kvinne, og kan bestå av en hel eller deler av en bunad. Hvis det er en bunad hvor alt syes for hånd kan kandidaten få for eksempel et liv, og detaljer av stakken, eller vest og detaljer av bukse.
Deloppgavene vil også være basert på hva kandidaten kan, en svenneprøve skal speile opplringen som er gitt, men vil være mer varierte.
Vi har gitt broderi, hekling, strikking, perlearbeid, påtegning, fingring av hosebånd, stiving og knytting av stivatørkle, påsying av mansjett på erme og ja, det er mange muligheter.

Å være prøvenemnd er spennende, hyggelig og noen ganger frustrerende. Vi skal ikke komme med innspill underveis, ikke gi ros eller konstruktiv kritikk. Så sant det ikke er fare for liv og helse skal vi ikke påpeke feil i arbeidet og vi kan heller ikke hoppe og juble hvis noe er veldig bra. Vi kan stille oppfølgende spørsmål om det kandidaten jobber med, samtidig som vi ikke skal forstyrre unødig.
Det har hendt vi har hatt kandidater som hadde hatt godt av litt lengre praksisperiode og vi har hatt kandidater som er så nervøse at de holder på å svime av. Men stort sett går alt fint, og etter åtte intense arbeidsdager kommer majoriteten ut med et bevis på at de behersker et fag.

Og de som ender med en ikke bestått? De bør sy videre og huske at det er arbeidet disse åtte dagene som ble vurdert, ikke all tilegnet kompetanse. Og om du ønsker å gå opp igjen vil du få en annen nemnd, det er viktig å huske på. Ingen får samme nemnd to ganger.

Hvordan neste år blir? Jeg vet ihvertfall om en lærling, og så får vi se hvem som dukker opp.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar