torsdag 31. oktober 2019

Om kompetansemål, tverrfaglig tema og andre finurligheter

Jeg er så heldig at jeg får lov til å være med og utarbeide ny læreplan for bunadtilvirkerfaget. Det er en stor fagfornyelse på trappene og hvis alt går som planlagt får yrkesutdannelsen et viktig løft. Men før det skal alle læreplaner revideres,  nye kompetansemål skal inn, fagets kjerneelement skal defineres og vi skal finne grunnleggende ferdigheter og tverrfaglige temaer som gjør faget relevant, fristende og faglig forankret.
Nye runder, nye innspill, høringsutkast og retningslinjer. Nye verb å forholde seg til slik at ikke alle kompetansemålene begynner med bruke eller beherske. Nye formuleringer og en uvant måte å ordlegge seg på, og veldig mye å huske på.

Og en aldeles unik mulighet til å virkelig tenke gjennom hva faget skal og må bestå av og et fint samarbeid med resten av læreplangruppa. Faget er stort og allsidig og vi er tre yrkesutøvere med ulik innfallsvinkel som skal enes om en læreplan. Det kunne sikkert blitt noen skjær i sjøen men det har gått aldeles strålende. Vi har punktert litt etter tur men heldigvis ikke samtidig og når den ene faller ut har de andre gode innspill.

I dag leveres enda et utkast. Nå skal andre lese og kommentere .

Og hvis du har et fag- eller svennebrev, jobber innen et fag eller av andre årsaker har et et engasjement for fagopplæring bør du benytte deg av muligheten når det er høringsrunder. Les og kommenter og bidra til at yrkesfagene forblir relevante i mange år framover. Og når det er tid for neste runde er jeg pensjonist og kan lene meg tilbake mens andre fordyper seg i formuleringer.

PS.
Mange spør om jeg rekker å jobbe med bunad når jeg tilsynelatende ikke er på systua så ofte som før. Til dere vil jeg si at det å jobbe med bunad ikke bare er å sitte og sy bunad. Faget ivaretas på flere felt som fagopplæring gjennom ulike kurs, prøvenemndarbeid, skriving av artikler, utarbeiding av ny læreplan ( samt ulønnet blogging og deling av bilder på instagram for å synliggjøre hva jeg jobber med). Men i alt jeg jobber med ligger bunadene  og bunadtilvirkerfaget i bunn og jeg vet jeg er utrolig heldig som får jobbe så allsidig.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar