fredag 24. juli 2009

Slekters gang

Fruen går i oldemors fotspor i en norsk småby. Her vokste oldemor opp, med en mor fra Barndommens dal og en pietistisk far fra denne småbyen. Av fire søstre ble to tidlig gift og deretter skilt. Det er vemodig å gå rundt her med kamera og visa-kort og tenke på de som levde her for hundre år siden. Oldemor ble forlatt av en alkoholisert mann, senere gjenfunnet i USA, og skulle forsørge to små sønner på det en sydame kunne tjene.Søsteren hennes ble forlatt, men hadde en like usjarmerende mann og forlot han og sine små sønner.
Oldemor fant kjærligheten i en svensk blikkenslager, skilte seg fra amerikafareren og fikk flere barn. men da hadde de flyttet til en annen småby med færre bedehus. Kanskje var det godt å starte med blanke ark...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar