tirsdag 8. februar 2022

Velg utradisjonelt - velg tradisjonelt


Det er bred allmenn enighet om at Norge trenger flere håndverkere. Enigheten er like stor om at dette behovet vil øke i årene fremover når stadig flere av dagens håndverkere går av med pensjon. 

Så langt så vel. Med dette som bakgrunn burde rådgivere, kontaktlærere, veiledere, foreldre og ikke minst politikere applaudere alle ungdommer som velger yrkesfag. Mange tror at det å velge yrkesfag fører til stengte dører og blindveier, men det er snarere motsatt. Det er ikke slik at karaktersnitt bestemmer valg av studieretning eller at de håpløse tilfellene ender på maskin&mek ( eller tip som det heter i dag). Med en håndverksutdannelse står du sterkt til å velge allsidig. Du kan bli i faget, noe som gir gode muligheter for personlig utvikling og faglig fordypning. Eller du kan bruke svenne- eller fagbrevet ditt som et godt utgangspunkt for videre utdannelse. I mange håndverksyrker kan du jobbe alene og være din egen sjef med de gleder og utfordringer det medfører. Men du kan også være ansatt. Du kan ta inn egen lærling eller være faglig ansvarlig for opplæring i bedriften og dermed videreføre fagkunnskap. Mulighetene er mange og vi bør bli flinkere til å heie på de som velger yrkesfaglige studieretninger på videregående. 

Si høyt hurra og still engasjerte spørsmål hvis en ungdom nær deg uttrykker ønske om å bli murer, filigransølvsmed, tømrer, frisør eller bunadtilvirker. Vær stolt hvis du har en ungdom i familien som velger utradisjonelt. 

I tillegg bør politikere ikke bare bruke store ord i festtaler og kronikker, men også vise en økende vilje til å legge penger på bordet for bevaring av viktige studieretninger. For det hjelper ikke å si at vi trenger håndverkere når mulighetene til å bli håndverker blir stadig færre. I Vestfold og Telemark er det i dag ingen offentlige skoler som tilbyr VG1 håndverk, design og produktutvikling. Andre fylker har også kuttet tilbudet på grunn av lave søkertall. Det innebærer at i disse fylkene kan man ikke utdanne seg innen søm og tekstilhåndverk eller gullsmedfag. Det er korken på døra for utdanning som båtbygger, urmaker,  gipsmaker, repslager og flere andre fag. Kanskje trenger vi ikke å utdanne 1400 gjørtlere hvert år, men vi trenger et jevnt tilsig. Både for å holde faget vedlike men også for å holde læreplanen oppdatert.  Det tar forsvinnende kort tid å utradere kunnskap men veldig mye lenger tid å gjenoppbygge kompetanse.

Jeg har to svennebrev som har gitt meg et spennende og variert yrkesliv. Jeg får bruke både hender og hode, jeg ivaretar viktig kunnskap og formidler denne til andre som vil inn i faget. Noen velger det som næring, andre nøyer seg med håndverk som hobby. Noen er unge mens andre er voksne og på vei inn i utdannelse nummer to. Felles for svært mange i den siste gruppen er at de ønsket å utdanne seg til håndverkere da de var unge, men at voksne anbefalte å heller få seg en "skikkelig utdannelse". Jeg har derimot ikke møtt noen håndverkere i samme aldersgruppe som angrer på at de valgte yrkesfag. 

Med dette i bakhodet håper jeg dere som skal ta den stor samtalen om veivalg og utdanningsvalg tenker at det å velge utradisjonelt og gå for et tradisjonelt yrkesfag kan gi et godt. allsidig og rikt yrkesliv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar